Home Tags רשת

Tag: רשת

רשת

רשת הינה זכיינית שידורים טלוויזיוניים של ערוץ 22 אשר הוקמה בנובמבר שנת 1993.תחום העיסוק העיקרי של רשת הוא כאמור שידור תכנים טלוויזיוניים אך החברה...
Translate »