ייעוץ משכנתאות פרטי

ייעוץ משכנתאות פרטי

אחרי שגייסתם את ההון העצמי שזו אחת המשימות הקשות ביותר שיש כיום לאזרח במדינת ישראל ואתם עם הפנים לכיוון רכישת הדירה, התחנה הבאה שלכם היא הבנק. בכל בנק יש יועצים אחרים אבל לכולם מטרה דומה, שאתה לא רק תיקח אצלם את המשכנתא אלא גם תבטח אותה אצלם. ייעוץ משכנתאות פרטי הוא הדרך הנכונה והבטוחה שלך. לפני שהולכים לייעוץ כדאי להבין קודם מהי משכנתה. משכנתא היא שיעבוד של נכס או חלק ממנו הניתן כבטוחה למלווה תמורת הלוואה, עד גמר הפירעון. יש צורך לרשום משכנתא אצל רשם המקרקעין. המשכנתא יכולה להיות מדורגת מבחינת הביטחון שהיא מקנה ללווה. כאשר שווי הנכס עולה על סכום המשכנתא, רשאי הלווה למשכן אותו במשכנתא מדרגה שנייה, שלישית. אשר תיפרע רק מתוך כספי מימוש שנותרו אחרי סילוק המשכנתאות שקדמו. החוק מתיר להטיל על נכס אחד ויחיד כמה משכנתאות שוות מעמד (פרי פאסו), כדי להבטיח יותר מחוב אחד לנושים שונים, אולם לשם כך דרושה הסכמתם המפורשת של בעלי המשכנתאות הראשונים בתור. החוק קובע סדר עדיפויות בין המשכנתאות הרשומות על אותו נכס. אם הממשכן אינו פורע את החוב המובטח ע"י המשכנתא במועד, רשאי בעל המשכנתא לממשה (ע"י מכירת הנכס הממושכן) ולגבות את המגיע לו מתוך התמורה שתתקבל. הממשכן נשאר בעליו של הנכס, המחזיק בו, והאדם היחיד הרשאי ליהנות ממנו. המשכנתא היא בטוחה קניינית שנועדה להבטיח קיום חיוב שנטל על עצמו חייב לטובת נושהו. על התביעה האישית שיש לנושה כנגד החייב מוסיפה הבטוחה גם שיעבוד נכס ממנו. הנושה יכול להיפרע אם החייב אינו מקיים את חיובו. בהיות הבטוחה זכות קניינית, היא מאפשרת לנושה להיפרע מתוך הנס ששועבד לו לפני כל נושה אחר של החייב. עדיפות זו על פני נושים אחרים של החייב באה לידי ביטוי במקרים שבהם החייב פושט את הרגל וכשנכסיו אינם מספיקים לפירעון כל חובותיו (או חברה שנכנסה לפירוק). קנייניות הבטוחה מביאה לכך שהעברת הבעלות בנכס המשועבד או עסקות אחרות שיעשו בנכס לא יפגעו בתוקפה של הבטוחה הרובצת על הנכס המשועבד. בהתעלם משינויים החלים בבעלי זכויות אחרות בנכס

ייעוץ משכנתאות פרטי.

Scroll to Top