img-1

AIPAC- הוועדה האמריקני – ישראלי לעניינים ציבוריים

AIPAC הוא שם כולל לארגון שראשי התיבות שלו מסמלות את המילים American Israel Public Affairs Committee. למעשה, זהו ארגון הפועל לקידום האינטרסים המדיניים של מדינת ישראל. בין השאר הארגון פועל בכדי לשמור ולשפר את היחסים המדיניים בין ארצות הברית לבין ישראל. הארגון אחראי על תכנון והוצאה קבועה לפועל של משלחות של יהודים המגיעים מארצות הבית […]

AIPAC- הוועדה האמריקני – ישראלי לעניינים ציבוריים Read More »