משאבת nמים

מדוע ישנו צורך במשאבות מים בבניינים רבי קומות?

העברת מים נקיים לבתי המגורים ומקומות העבודה הינה חיונית לבריאות הציבור

השימוש והנגישות למים נקיים הן היסודות של שמירה על בריאות הציבור. בכל שנה, בשל חשיפה למים מזוהמים, מתי מספרים אדירים (מיליונים רבים לפי חלק מהערכות) ברחבי העולם, בעיקר במדינות עולם שלישי באפריקה או במזרח אסיה. מים עומדים אשר אינם מטופלים כראוי לקראת השתייה עשויים להכיל מגוון של גורמי תחלואה כגון חיידקיים המשגשגים בסביבה לחה, חרקים זעירים, וירוסים ועוד. נוסף על כך הזיהום של המים עצמם עשוי להוביל להשלכות בריאותיות חמורות, וזרימה של שפכי המפעלים למקורות המים מגדילים את מספר הנמצאים בסיכון בכל שנה. הנגישות שלנו בארץ למים נקיים הינה לכן בעלת חשיבות עצומה. נוסף על כך, בשונה משכנותינו לאזור כגון ירדן, בשל ניהול נכון של משק המים הכולל את השימוש במי תהום והתפלת מי הים, יש לנו נגישות למי שתייה איכותיים לכל אורך היממה.

משאבות מים הייעודיות לבניינים רבי קומות נועדו לשרת מספר צרכים

משאבות מים הינם חלק מרכזי בדרך ניהול משק המים בישראל ובעולם. משאבת מים משמשת הן במתקני טיהור שונים על מנת להעביר את המים את התהליכים השונים הנדרשים, הן במתקני התפלה על מנת לשאוב את מי הים לאזור המפעל, במוביל הארצי ובמערכת הצינורות הביתיים. בניינים רבי קומות מציבים בפני משק המים הישראלי אתגר, מאחר והזרמת מים לראשיהם הינה קשה יותר ולא מאפשרת שימוש בכוח הכבידה לבדו (דהיינו הזרמה ממקום גבוה לנמוך). משאבות המים הייעודיות לבניינים רבי קומות נועדו אם כן לשרת מספר צרכים:

  • תיווך בין הלחץ המסופק על ידי מקורות ללחץ הנדרש בבניין: בניין רב קומות מכיל פעמים רבות מאות ואף אלפי אנשים אשר עושים שימוש במים לצרכיהם היום יומיים. מסה כה רבה של משתמשים עשויה להעמיס על מערכות המים ועל הלחץ אשר מסופק על ידי המדינה, ולגרום לזרימה בקצב איטי ולא מספק בברזי הבניין. לכן, נדרש שימוש במשאבת מים ייעודית לבניין על מנת לייעל את התהליך.
  • אספקה של מים עד לקומות העליונות ובריאות: מים עומדים הינם מקור לתחלואה. מערכת הצינורות בבניין רב קומות חייבת להיעזר במשאבות מים ייעודיות על מנת לאפשר זרימה רציפה של מים לגובה, ולמזער את כמויות המים העומדים במערכת.

חשוב מאוד לעשות שימוש במשאבת מים איכותית ביותר

משאבות מים לבניינים  רבי קומות הינה קריטית לבריאות העושים בו שימוש. חשוב מאוד לא להתפשר ולרכוש משאבה איכותית וחזקה, על מנת שתוכל לשרת את העושים בה שימוש למשך שנים רבות ללא הפרעה. מנוע המשאבה דורש לעיתים תחלופה ותחזוקה, וחשוב שנושא זה יטופל במהירות ורצינות על ידי חברה מוסמכת.

Scroll to Top