Image

פיתוח הדרכה – RETURN OF INVESTMENT

פיתוח הדרכה לארגונים הוא תחום אשר השתרש היטב בעולם העסקים של היום. לכל חברה יש צורך בפיתוח הדרכה עובר עובדים ולפעמים גם עבור הלקוחות. פיתוח הדרכה הוא תחום מקצועי, כלומר יש אנשים אשר זהו תחום עבודתם לפתח הדרכות. ישנן חברות אשר מחזיקות מחלקה עם אנשי מקצוע אשדר עוסקים בפיתוח הדרכה וישנן חברות אשר בוחרות לשכור אנשים מבחוץ על מנת לפתח את ההדרכה עבורן. לכל חברה השיקולים שלה וניתוחי העלות מול תועלת. ההיגיון אומר שלחברות גדולות תהייה דרישה להרבה מערכי הדרכה וככל הנראה עבורן משתלם להעסיק יחידת פיתוח הדרכה פנימית של החברה, במקרים רבים פיתוח ההדרכה עובד תחת מחלקת משאבי אנוש.

חברות נעזרות בפיתוח הדרכה בתחומים שונים ומגוונים, חלקם נוגעים באופן כללי לתרבות הארגונית, חלקם נוגעים לארגון הספציפי, חלקם נוגעים לנושאים כלליים כמו בטיחות בעבודה וחלקם נוגעים לתחום העיסוק של העסק והמערכות בהן הוא עושה שימוש.

לדוגמה חברת סלולאר בוודאי תזדקק לעשרות סוגי הדרכה שונים – הדרכה לשירות הלקוחות, הדרכה לטלמרקטינג, הדרכה לאנשי מכירות בשטח, הכשרת טכנאים ועוד. חברה המחזיקה מפעל ייצור בוודאי תזדקק לפיתוח הדרכה עבור המכונות בקו הייצור; במקרים רבים מפעלים עושים שימוש במכונות אשר פותחו במיוחד עבורם או עבור מפעלים שכמותם, סביר להניח שלא נמצא אנשים בעלי ידע בהפעלת מכונות אלו ויש להכשיר אנשים באופן עצמי וללמדם איך להפעיל את המכונות.

פיתוח הדרכה הוא שוק ענק בו חברות משקיעות מיליוני דולרים על מנת לפתח הדרכה ולהעביר הדרות לעובדים. כאשר חברה מסוימת משקיעה תקציב בדבר מסוים היא מצפה להחזר השקעה. למשל כאשר בנק ישקיע מיליונים בקמפיין פרסום הוא מצפה להחזר ההשקעה, החזר אשר יבוא בדמות לקוחות חודשים אשר ישיקעו את הכסף בבנק. אותו הדבר בדיוק בפיתוח הדרכה, החברות המשקיעות בפיתוח הדרכה מצפות להחזר השקעה, או כמו שאומרים באנגלית RETURN OF INVESTMENT. למשל חברה המשקיעה בהכשרת אנשי מכירות מצפה לעלייה במכירות, חברת הזעות המשקיעה בהדרכה לנהיגה בטוחה מצפה לצמצום ומניעת תאונות.

המתודות של פיתוח הדרכה עוסקות גם בזה, הן מתייחסות במפורש למדידת התוצאות. כאשר מדברים על נתוני מכירות זה בדרך כלל קל למדוד את השיפור בתוצאות. אך יש מקרים אחרים בהם זה קצת יותר קשה. עוד קושי שיכול להיות במדידה הוא השפעה של גורמים חיצוניים, למשל יתכן שהשקעתם בהכשרת אנשי מכירות ואתם מצפים שהמכירות יעלו, אך מה יקרה אם במקביל להשקת התוכנית המשק יקלע למשבר כלכלי חריף. סביר מאוד שהמכירות ירדו, האם נכון להגיד שתוכנית ההדרכה נכשלה?! זהו אחד האתגרים של פיתוח ההדרכה איך לבודד את ההשפעה של פיתוח ההדרכה, השלבי המדידה, מגורמים אחרים.

פיתוח הדרכה - RETURN OF INVESTMENT - בלוג פראוסטבלוג - PROUSTBLOG