Image

שביתה – עד מתי נמשיך לשמוע את המילה הזו?

המשק נשם לרווחה כאשר נמנעה שביתה גדולה במשק והושג הסכם בין ההסתדרות לבין נציגי משרד האוצר אמש בנוגע לתנאי העסקתם של אלפי עובדי קבלן במשק וקליטתם בחברות השונות.

רבות דובר על עובדי הקבלן בשנים האחרונות, כאשר מצידם נטען כי הם עובדים שקופים בלי כל תנאים סוציאליים במקום עבודתם, וכי הם חיים בפחד שיפוטרו מבלי לקבל תשלומי פנסיה וזכויות נוספות המגיעות לכל עובד מן המניין.

נפתלי בנט, כאשר היה שר הכלכלה דאג לקלוט מאות עובדים מענף השמירה והנקיון בחברות השונות ובמשרדי הממשלה, כאלו שעד אותה עת היו עובדי קבלן של חברות חיצוניות.

אבי ניסנקורן, ראש ההסתדרות החליט שזה לא מספיק הצעד שעשתה הממשלה לפני כשנתיים ואיים כי יפתח בשביתה כוללת במשק, כזו שעוד לא נראתה כמותה אם לא ימולאו דרישותיו לקליטת עובדי הקבלן למערכות השונות.

מדובר באחיות של בתי ספר שמועסקות על ידי חברות קבלן ולא ישירות ממשרד החינוך, עובדי נקיון בבתי החולים הממשלתיים, עובדים סוציאליים מהרשויות המקומיות ועוד עובדים רבים מתחומים שונים במשק.

השביתה שתוכננה ליום רביעי ה-23 ביולי הייתה אמורה להיות שביתה גדולה מאוד בהיקפה והייתה אמורה לכלול בתי חולים רבים, משרדי ממשלה, נמלי התעופה, נמלי אשדוד וחיפה ואת הרשויות המקומיות

השביתה נמנעה ברגע האחרון תודות למגעים בין ההסתדרות לבין נציגי משרד האוצר כאשר שר האוצר משה כחלון התערב באופן אישי במגעים שלהם גם היה שותף אבי ניסנקורן יושב ראש ההסתדרות.

השניים שיבחו את ההתנהלות של האחד השני בכלי התקשורת ונראה כי אכן יש רצון של האוצר לפתור את העוול הגדול של בעיית עובדי הקבלן.

כחלק ממתווה ההסכם שגובש בין נציגי האוצר לנציגי ההסתדרות אושר שמעל עשר אלף עובדים יקלטו בהדרגתיות למשרדי הממשלה, בתי החולים והרשויות המקומיות ומההסתדרות נמסר כי זו אכן פריצת דרך משמעותית בטיפול בבעיית עובדי הקבלן.

בין ההחלטות שהוחלטו בישיבה הסופית שבה נחתם ההסכם הוא קליטת כ-600 אחיות בית ספר כעובדות במשרד החינוך, כ-5000 עובדי מחקר פרא רפואי יקלטו גם הם להעסקה ישירה וכ-1500 עובדי נקיון בבתי החולים הממשלתיים יקלטו להעסקה ישירה בשנת 2016.

Scroll to Top