Image

שלבים בפיתוח הדרכה לארגונים

אם קראתם את על המאמרים שפרסמתי או לפחות את חלקם אתם בוודאי מבינים את חשיבות פיתוח ההדרכה ומודעים היטב לכך שבעולם העסקים של היום יש צורך גדול בפיתוח הדרכה לארגונים. ישנם אין ספור סוגים של הדרכות לעובדים בארגונים. הארגונים משקיעים כספים בהדרכות וחשוב להם שהעובדים יפנימו את נושא ההדרכה. ההדרכות מאפשרות לעובדים להתפתח באופן אישי ובך לתרום להתפתחות העסק, לכן ישוב לנו שהדרכות העובדים יופנמו היטב על ידי העובדים. כמו כן הארגונים משקיעים כסף רב והם מצפים ליעילות, כל דקה שהעובד נמצא בהדרכה היא דקה הנגרעת מהפרודוקטיביות שלו. לכן נשאף להדרכות יעילות אשר לא יבזבזו את זמננו לשווא. לא נרצה להשקיע את הזמן בהדרכה חסרת טעם בה העובדים יפהקו משעמום, כאשר עושים הדרכה בארגון חשוב שההדרכה תקלע בול לקהל המטרה ותגרום להם להטמיא את הנושא.

כאשר אנו חפצים בתהליך פיתוח הדרכה לארגונים , ראשית יש לנתח את צרכי ההדרכה. אנו רוצים להבין מיהו קהל היעד של העובדים, הם הסטודנטים שלנו. אנו צריכים לקחת בחשבון מהו הידע והכישורים שההדרכה אמורה להקנות להם לעומת הידע הקיים. לדוגמה, במקרה שאנו עושים הדרכה לקציני ביטחון בבנק בנושא נהלים של שוד מזויין. אנו שואפים שבסוף ההדרכה הם יפנימו את הנהלים של הארגון למקרה של שוד מזוין.

בשלב השני יש לתכנן את מערך ההדרכה על בסיס הניתוחים שעשינו בשלב הראשון. מדובר בעיצוב מסגרת ההדרכה, ניתן להגיד גם ראשי פרקים להדרכה. יש לקחת בחשבון את האמצעים באמצעותם נעביר את ההדרכה וגם איך נמדוד את הצלחת מטרת הלימוד.

בשלב הבא, שלב שלוש, יש לנו כבר מסגרת הדרכה כללית, עכשיו צריך לעשות פיתוח הדרכה אשר בעזרתו נשיג את מטרות הלימוד. אם יש מצגות, חוברות עבודה, סרטונים… זהו הזמן להפיקם. יש לפתח גם את האסטרטגיה לבחינת ההצלחה או הכישלון של תוכנית ההדרכה.

בשלב הרביעי זו כבר ההגשה בפועל של תוכנית ההדרכה עצמה, שימו לב שמקובל מאוד לעשות קבוצת פיילוט  עלייה ננסה את תוכנית ההדרכה. כך נוכל להכניס מקצה שיפורים במידת הצורך.

בשלב החמישי והאחרון נבצע הערכה של תוכנית ההדרכה. שום פיתוח הדרכה אינו שלם ללא השלב הזה של הערכה. אנו רוצים לוודא שהתלמידים שלנו רכשו את הכלים שניסינו להעניק להם, הרי זוהי הייתה מטרת הלמידה – רצינו להקנות לתלמידים שלנו כלים מסוימים. בשלב הערכה נרצה לדעת איך התלמידים מרגישים לגבי ההדרכה, ניתן לעשות זאת בעזרת דפי משוב. לאחר מכן נרצה לדעת האם התלמידים שולטים בחומר הנלמד ואת זה אפשר לבדוק באמצעות מבחן. אך המבחן אינו מספיק, נרצה לנהל מעכב ולראות האם התלמיד שהוא עובד בארגון מיישם את הלמידה בעבודתו. הרובד האחרון של ההערכה בודק האם השתלמה מבחינת החזר השקעה.

שלבים בפיתוח הדרכה לארגונים - בלוג פראוסטבלוג - PROUSTBLOG