Image

הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות הוא תחום המאגד את כל הפעילות הפיננסית של העסק בהיבט של הכנסות, הוצאות, ועוד מגוון רב של פעילויות. מי שאחראי על הנהלת החשבונות הוא מנהל או מנהלת החשבונות של העסק אך אין לבלבל בין מנהל החשבונות של העסק ולבין החשבונאות של העסק. מנהל החשבונות אחראי על הרישום השוטף של פעילויותיו הפיננסיות של העסק בעוד רואה החשבון, אחראי על הכנת הדו"חות התקופתיים של העסק בהתבסס על אותם רישומים של מנהל החשבונות.

סוגי הנהלת חשבונות

ישנם שני סוגים של הנהלת חשבונות שהם נקבעים כמובן על פי גודלו של העסק כאשר הפרמטר שנמדד הוא המחזור השנתי של העסק. הסוג הראשון נקרא הנהלת חשבונות חד צדדית והוא מתאים אך ורק לעסקים קטנים שרשומים ברשויות המס בתור עוסק פטור. עיקר השיטה עומד על כך שיש לבצע רישום של כל עסקה בין אם זה הכנסה או בין אם זו הוצאה. השיטה השנייה אשר מתאימה לעסקים גדולים וחברות נקראת שיטת הרישום הדו צדדי. עיקרי השיטה הזו מדברים על כך שיש לרשום כל עסקה פעמיים, בזכות וחובה, כאשר יש לשייך כל דבר לכרטסת שונה, כלומר כרטסת מזומן, כרטסת לקוחות, כרטסת ספקים, שיקים וכן הלאה. מי שמחליט באיזה שיטה של הנהלת חשבונות יעבוד העסק הוא כמובן רואה החשבון של החברה או רואה חשבון ששכרתם מטעמכם לעסק שלכם, כאשר על פי מספר פרמטרים ואופי העסק שלכם הוא יחליט על שיטת הרישום ברשויות המס וכפועל יוצא על שיטת הרישום של הנהלת החשבונות. כפי שכבר ציינו המחזור השנתי של העסק הוא אחד הפרמטרים המכריעים בעניין ואת זה יבדוק רואה החשבון בהתאם להערכות משותפות ביחד עמכם.

קורס הנהלת חשבונות

על מנת להיות מנהל או מנהלת חשבונות עליכם לעבור קורס אותו ניתן ללמוד במגוון רב של בתי ספר ומכללות ברחבי הארץ. יש לציין כי לא ניתן לעסוק בהנהלת חשבונות מבלי תעודה של מנהל חשבונות. גם בתוך המקצוע ישנם סוגי תעודות כאשר סוג 1 ו-2 נחשבים לתעודות בסיסיות, בעוד תעודה סוג 3 מקנה למנהל החשבונות לנהל בעצמו את החשבונות של עסק קטן. ישנה תעודה של מנהל חשבונות מדופלם אשר מקנה למנהל החשבונות יכולת לנהל חשבונות של עסק גדול יותר.

הנהלת חשבונות - בלוג פראוסטבלוג - PROUSTBLOG