Image

התוספת המבורכת של סוככים חשמליים

[wpsocialboost_popup]

להכיר היטב את הסוככים החשמליים

  • פתרון בטיחותי יותר – לא פעם, אנשים רבים מתפלאים לגלות כי סוככים חשמליים מהווים פתרון טוב יותר, למי שמחפש דרך הפעלה ופתיחה בטיחותית יותר עבור הסוככים. מדוע זה המצב חלק מן הסוככים מותקנים בקומות גבוהות יחסית, וכדי לפתוח אותם, צריך לגשת למנגנון שנמצא בחוץ. בחלק מהמרפסות מעקה הבטיחות לא מספיק גבוה, ויש כמובן סכנה שאנשים שינסו לפתוח את הסוכך באופן ידני, עלולים ליפול מגובה רב וההשלכות הן קשות. הסוכך החשמלי בא לפתור את הבעיה של סוככים במקומות גבוהים – כי כעת לא צריך לצאת החוצה כדי לפתוח את הסוכך, אלא מספיק להפעיל את המנגנון החשמלי שנמצא בתוך המבנה.
  • יכולות הפעלה אוטומטיות – יש להדגיש כי עוד יתרון מרכזי בהפעלה וההתקנה של סוככים חשמליים, נוגע ליכולת שלהם להיפתח באופן אוטומטי ללא שום התערבות אנושית. איך זה אפשרי? ניתן להתקין סוכך חשמלי אשר מגיע עם חיישן אור מיוחד. כשהחיישן קולט שקרני השמש נוטות לכיוון המבנה – הוא שולח הוראה לסוכך להיפתח, וכך אתם מקבלים פתרון מעולה של הפעלת הסוכך בלי שאתם צריכים לעשות דבר. המנגנון גם יכול במקביל לזהות מתי השמש מתחילה לשקוע ואין עוד צורך בסוכך, ואז הוא ייתן פקודה לסגור את הסוכך.
  • מניעת הריסה של הסוכך – עוד יתרון חשוב מאד בהתקנה של סוככים חשמליים נוגע לכיבוי האוטומטי שלהם כדי למנוע את הריסתם. ישנם סוככים שלא יכולים לעמוד בלחץ החזק כשיש סופות בחורף של רוחות וגשמים עזים מאד, ואז יש תופעה של סוככים יקרים שמתפרקים. הסוכך החשמלי יכול למנוע זאת באמצעות חיישן מיוחד, אשר מזהה מתי מופעלות רוחות חזקות במיוחד על הסוכך. במצב כזה ניתנת פקודה מידית לסוכך להיסגר, כדי לשמור על שלמותו.

 

פתרון מושלם גם לגינות

יודגש כי פעמים רבות, אנו מוצאים שאנשים מעוניינים בהתקנה של סוכך חשמלי דווקא עבור הגינה והחצר שלהם, משום שהוא מאפשר להם לארח בצורה הרב היותר נעימה ונוחה, ומאחר שלעתים קרובות מדובר על סוככים גדולים ומורכבים יחסית, המנגנון האוטומטי מהווה הקלה ניכרת בתפעול שלהם. אתם מוזמנים כמובן לסקור דגמים שונים – כדי להתרשם מהו הדגם שיתאים לכם.

התוספת המבורכת של סוככים חשמליים - בלוג פראוסטבלוג - PROUSTBLOG