Image

לומדות שיבא- להדרכה סופר מקצועית

בשנים האחרונות, עם פריצתם של המחשבים כמעט לכל התחומים בחיינו החלו להיכנס גם תוכנות הדרכה טכנולוגיות המעבירות סוגי מידע הרלוונטיים לתחומים אלו. 

אם בתחילת שנות התשעים כל ההדרכות המקצועיות היו מועברות באמצעות מדריכים, בהדרכה פרונטלית בכיתה, או בהרצאות, כיום רוב ההדרכות מועברות באמצעות פתרונות טכנולוגיים בדרכים חדשניות, בין אם זה באמצעות מצגות ובין אם זה באמצעות לומדות. 

 

לומדות שיבא מציעות לנו הדרכות מקצועיות באמצעות מחשבים ואמצעי טכנולוגיה נוספים, בדגש על נושאים רפואיים. 

ישנן לומדות אשר מציעות לימוד של נושאים מאפס, וישנם לומדות אשר מציעות חידוד של נושאים במטרה להשיג העמקה מקצועית. 

 

החשיבות של לומדות מקצועיות. 

לומדות מקצועיות כמו לומדות שיבא לדוגמא, תורמות רבות לידע המקצועי. בין פעם ופעם, חשוב לתת לעובדים העשרה והעמקה מקצועית. הדבר חשוב בעיקר כאשר מדובר במקצוע מורכב כמו רופא.  

היות ובמקצועות הרפואה מדובר בחיי אדם ובהצלת חיים, חשוב תמיד לרענן את הכוחות המטפלים, במיוחד לאור העובדה שלא משתמשים בפרקטיקות האלה כל הזמן, בין אם מדובר בהחייאה, או בין אם מדובר בהשתלה או פרוצדורה רפואית מורכבת, שהצוות הרפואי לא התאמן עליה מזה זמן רב. לכן, תמיד חשוב לרענן את אותם אנשים בצורה מקצועית, וכך תורמות רבות לומדות שיבא. 

 

היתרון המשמעותי של לומדות שיבא, הוא שהחומר המועבר באמצעותן תמיד זמין למשתמש. כך, כל איש צוות יכול לרענן את עצמו בנושא זה או אחר בכל זמן שירצה ומכל מקום שיחפוץ, בין אם זה בבוקר בזמן העבודה בבית החולים לפני פרוצדורה רפואית חשובה, או בין אם מדובר בערב בביתו מול המחשב האישי שלו או אל מול הטאבלט, כאשר הוא יודע שלמחרת היום מחכה לו פרוצדורה רפואית חשובה אשר אותה לא ביצע מזה זמן רב, וברצונו לרענן את זכרונו באמצעות אותה העמקה מקצועית. 

 

יתרון נוסף הוא נוחות למשתמש, כאשר אנו משתמשים בלומדה כמו לומדה שיבא, אנו יכולים לעצור באמצע, באפשרותנו גם לחזור אחורה או להעביר קדימה, כל זאת בהתאם לקצב הלימוד שלנו. 

בניגוד להוראה פרונטאלית שבה אנו תלויים בקצב הכיתתי, ואם יש אדם אחד שלא הבין דבר מה, הוא מעכב כיתה שלמה, מה שלא קיים כאשר אנו משתמשים בלומדה. 

 

לסיכום, ההעמקה המקצועית לצד הזמינות הרבה של לומדות שיבא הופכת אותן לפתרון אידיאלי לצוותים רפואיים המבקשים לרענן את זכרונם ולבית חולים אשר מעוניין לשמור על עובדיו בכושר מקצועי גבוהה.

Scroll to Top