Image

סליחות בכותל

הכותל הוא המקום הקדוש ביותר ליהודים בעיר הבירה ירושלים. יהודים מרחבי הארץ וקצוות צבל מגיעים אל הכותל המערבי מדי שנה בין אם להתפלל, לבקש בקשה מהקדוש ברוך הוא ובין אם לחגוג את גיל המצוות. הימים הנוראים מורגשים בצורה מעט שונה בכותל המערבי. האווירה אחרת לגמרי ובחודש אלול לפנות בוקר, צועדים לרחבת הכותל מאמינים רבים לרקע קול מנגינות של תפילת הסליחות ותקיעות השופר. כחלק מהיותו של חודש אלול, חודש המקרה את כולנו לשם התחלה חדשה, אנו מבקרים בעיר ירושלים ועורכים בה טיולי סליחות. לקראת בואו של חג ראש השנה, רחבת התפילה בכותל המערבי אוספת אליה כמו גדולה של מאמינים מתפללים מכל עדות העם היהודי. ביום הכיפורים מדי שנה, נושאים תפילת, סמוך למקום שבו עמד בית המקדש. לאורך כל כל החודש, עד לסיומו של חג שמחת תורה, הכותל המערבי מקבל משמעות אחרת, חגיגית, מכובדת ומרגשת במיוחד. מאות אלפי מתפללים פוקדים את רחבת הכותל לתפילות הסליחות מדי שנה. בתקופה זו של השנה, אוספים המאמינים את כל הפתקים הישנים, ומפנים מקום לפתקי בקשה חדשים, זאת לקראת השנה החדשה שבאה עלינו לטובה. את הפתקים הקודמים שולחים לקבורה. בנוסף, בתקופה זו של השנה, בודקים את יציבות הקירות ובמידת הצורך מחזקים את אותם קירות עליהם מתפללים כולנו בכל שנה מחדש. את ניגוני הסליחות נהוג לשמוע הרחבת התפילה של הכותל המערבי, לאורך חודש אלול בכל שעות הלילה. קבוצות של מסיירים, תלמידי ישיבה ושאר מאמינים מגיעים אל הכותל בכדי לבקש כפרה. בכל שנה מניין ראשון מתקיים אחרי חצות. מנהג הריקודים הסוחפים מתקיים בכל שנה בערב חג שמחת תורה לחוג את מתן התורה לעם היהודי. הכותל הוא מקום קדוש ומכובד לכל, אך אין ספק שבימים אלו, בחודש אלול ולאורך חגי תשרי, יש מגוון של אירועים, תפילות ושמחות ברחבת הכותל ולכן בתקופה זו של השנה, הרחבה מלאה הרבה יותר מבדרך כלל. החגים היא תקופה נפלאה בה עם ישראל מתאחד, מברך איש את רעהו בברכת שנה טובה וכולנו מתכוננים לקראת השנה החדשה.

 

Scroll to Top