Image

פיתוח הדרכה ו E-LEARNING

מבין התמורות הטכנולוגיות ניתן למנות את ה E-LEARNINGהכוונה לשימוש במדיה אלקטרונית לצרכי למידה. זהו מושג רחב המתייחס למדיות אלקטרוניות שונות. לדוגמה זו יכולה להיות למידה משולבת מחשב או למידה מרחוק באמצעות המחשב. תחום הלמידה האלקטרונית הציב אתגרים חדשים, אך גם אפשרויות חדשות, לכל מי שעוסק בפיתוח הדרכה. יש להתייחס אל הלמידה האלקטרונית כעוד עלי הדרכה אך לפני זה חשוב להבין אותו, את היתרונות ואת החסרונות שלו. ישנן תפיסות מוטעות רבות לגבי למידה אלקטרונית, להלן כמה מהן:

ראשית ישנה תפיסה הטוענת שכל מערך הדרכה ניתן להמיר למערך למידה אלקטרונית טוב באותה המידה. אם רוצים להמיר קורס פרונטלי להדרכה אלקטרונית יש להכיר היטב לפני כן את המדיום האלקטרוני. העברת ההדרכה בצורה אלקטרוניות היא אינה דבר פשוט, זה דבר מאתגר עבור מי שעוסק בפיתוח הדרכה. כמובן שאם יש לכם הדרכה פרונטלית טובה שכבר מוכנה, זוהי נקודת מוצא טובה אשר תקצר לכם תהליכים, כלומר אין צורך ין בפיתוח הדרכה מאפס, ישנו בסיס כלשהו שממנו ניתן לעבוד.

יש הטועים לחשוב שלמידה אלקטרוניות חייבת להיות כייף. בהחלט ניתן לשלב משחקים תוך כדי מטרה אבל קיימת סכנה שנשכח שהמשחק משרת את המטרה, זהו עוד עלי ולא המטרה עצמה של הלמדה האלקטרונית. יתכן שהתלמידים לא יתייחסו ברצינות הנכונה לחומר הלימודי בגלל האלמנטים המשחקיים. יש הטוענים כי באופן כללי העובדים שונאים את חוויית הלמידה האלקטרונית, זוהי טעות. כבר הוכח שזה לא נכון אך העובדים מצפים ללמידה אלקטרוניות איכותית, כזו שהושקעה 18בו מחשבה ותכנון באמצעות מומחים לפיתוח הדרכה.

עוד טעות נפוצה היא לחשוב שכל ההיגיון מאחורי למידה אלקטרונית  הוא החיסכון הלוגיסטי. הטענה הזו עלולה להיות נכונה אבל לא ניתן להתעלם מהעלויות הגבוהות יחסית של פיתוח הדרכה אלקטרונית . ככל הנראה בסופו של דבר ישנו חיסכון אך זוהי לא הסיבה היחידה שבגינה בוחרים בלמידה אלקטרוניות.

ישנם מנהלים החושבים שהקושי האמיתי בלמידה אלקטרונית הוא הטמעת המערכת. נכון שישנם קשיים ויש להשקיע אנרגיה ומשאבים בהטמאת המערכות ללמידה אלקטרוניות, זהו תהליך שעשוי להיות מורכב. יחד עם זאת אין לזלזל בבניית התכנים שגם היא קשה ומורכבת ואין לזלזל בה. זוהי טעות לחשוב שלאחר הטמעת המערכת הכל פשוט, עדיין יש להשקיע בפיתוח התכנים.

לצערי נראה שלא כולם ולא כל המנהלים בארגונים יודעים ומבינים מה זה למידה אלקטרוניות. נכון שההגדרה אינה פשוטה ועם התפתחויות הטכנולוגיה היא הופכת להיות יותר מורכבת. מסיבה זו הכרחי שמנהלים בארגונים יבינו מושגי יסוד בתחום הלמידה האלקטרונית ופיתוח הדרכה עבורה.  הרי בסופו של דבר הם אלו אשר מקבלים את ההחלטות בארגונים.

Scroll to Top