Home Tags אם תרצו אי זו אגדה

Tag: אם תרצו אי זו אגדה

אם תרצו אין זו אגדה ואם לא

את המשפט הכל כך מוכר הזה אמר בנימין זאב תאודור הרצל, הוגה מדינת היהודים וממקימי הוקנגרס הציוני ואבי התנועה הציונית באירופה. הרצל נולד בהונגריה...
Translate »