Home Tags חברת חשמל דרושים

Tag: חברת חשמל דרושים

חברת חשמל דרושים

חברת החשמל היא חברת ממשלתית ציבורית אשר נוסדה עוד הרבה לפני קום המדינה בשנת 1923 על ידי פנחס רוטנברג והיא מתעסקת בהקמת תשתיות חשמל,...
Translate »