Home Tags שביתה

Tag: שביתה

שביתה – עד מתי נמשיך לשמוע את המילה הזו?

המשק נשם לרווחה כאשר נמנעה שביתה גדולה במשק והושג הסכם בין ההסתדרות לבין נציגי משרד האוצר אמש בנוגע לתנאי העסקתם של אלפי עובדי קבלן...
Translate »