Image

דרושים בנהריה

לאחרונה עוסקים רבות במדינת ישראל בנושא יוקר המחייה והקושי הרב של זוגות צעירים לגור במדינת ישראל עם דגש על אזור המרכז. מאז הקיץ של המהפכה החברתית קמו מספר וועדות אשר מטרתן הייתה לפתור את בעיית יוקר המחייה כמו ועדת טרכטנברג בראשותו של הפרופסור מנואל טרכטנברג אשר הציגה את מסקנותיה לממשלה זה מכבר, אך כמובן כמו כל ועדה שמגישה את מסקנותיה הן אינן מיושמות. זוגות צעירים רבים אשר לא חיכו ליישום מסקנות הוועדה ורואים את עתידם בארץ הבינו כי הם אינם יכולים לסמוך על הממשלה והחליטו לעשות צעדים אלו בעצמם. היות והמדינה איננה מסוגלת להוריד את יוקר המחייה של מגורים במרכז הארץ, הבינו באותן משפחות כי עליהן לעבור לאיזורים אחרים בארץ שמציעים את אותן אפשרויות אך בעלות פחותה מזו שמציעים במרכז. לכן משפחות רבות החליטו על מעבר לערי פריפריה כמו באר שבע ונהריה למשל. בערים אלו פרט לכך שהעלות היום יומית של מחייה זולה יותר, החל מישיבה במסעדות ועד קניות בסופר ביחס לת אביב למשל, גם העלות של דירות היא פחותה משמעותית כך שזוג שלא יכול להרשות לעצמו לרכוש דירה במרכז לעיתים כן יוכל להרשות לעצמו לרכוש דירה באר שבע או בנהריה. ואם לא לרכוש לבטח יוכלו להרשות לעצמם אותם זוגות צעירים השכרה של דירה גדולה במחיר שפוי באיזורים אלו. 

 

אפשרויות העסקה בנהריה. 

בעקבות אותה נהירה של משפחות צעירות וזוגות צעירים רבים לכיוון ערי הצפון ונהריה בפרט החלה עלייה בביקושים לאור העלייה בתושבים וכתוצאה מכך נפתחו משרות רבות באזור נהריה והסביבה ונוצר מצב של עלייה של דרושים בנהריה תודות לאותו מעבר של מוחות מהמרכז היות ואותם ארגונים יכולים להעסיק אנשים בעלי איכויות גבוהות. פרט למפעלי הייטק רבים באיזור נהריה קיימים גם פארקי תעשייה רבים באיזור הצפון כאשר בקרבת מקום לנהריה קיים פארק תעשייה גדול בכרמיאל ואחד נוסף בחיפה אשר שניהם מהווים מקום העסקה לתושבי נהריה והסביבה. בנהריה פועלים מפעלים רבים אשר גם הם מהווים מקור תעסוקה לרבים מתושבי נהריה כאשר בין המפעלים ניתן למצוא את מפעל זוגלובק הוותיק ומפעל נוסף של חברת שטראוס. 

https://www.youtube.com/watch?v=4dPdTWhfTz4

Scroll to Top