Image

עבודה מועדפת

בחלק מההטבות שיש לחיילים משוחררים ישנה גם הטבה של עבודה מועדפת. עבודה מועדפת זוהי עבודה אשר הביקוש לה הוא יחסית נמוך ולא רבים מוכנים לבצע את העבודות הללו. על פי מה שהוגדר בחור ביטוח לאומי, מי שרשאי לעבוד בעבודה מועדפת הוא חייל או חיילת או מסיים שירות לאומי אשר לא עברה שנה מזמן השחרור שלו, ועליו לעבוד באותה עבודה במשך שישה חודשים ברציפות ולאחר מכן הוא זכאי למענק חד פעמי מביטוח לאומי על סך עשר אלף ₪. בין העבודות הללו נמצאים משרות בענף התעשייה והבנייה, טיפול בבעלי מוגבלויות, עבודה בענף החקלאות, עבודה בענף התיירות בתחום המלונאות כגון, מלצרים במלון, עובדי בטחון במלון, פקידי קבלה במלון וכדומה ועבודה בתחנת דלק בתור מתדלק בלבד.

על הצעירים והצעירות שמסיימים את השירות הצבאי להשלים את ששת החודשים של העבודה באותו ארגון עד שנתיים מרגע השחרור. בתחום החקלאות, לאור העבודה הקשה מי שלא מצליח לסיים שישה חודשי עבודה בענף ומסיים בהצלחה רק ארבעה חודשים זכאי למענק שלי של 6,300 ₪.

צעירים רבים בוחרים ללכת ולחפש עבודה באחד מתחומי העבודה מועדפת על מנת לזכות לאותו מענק חד פעמי מהביטוח הלאומי. העובדה שהצעירים יכולים לקבל את המענק הזה ממריצה רבים מהם לבחור עבודה באחד מתחומים אלו בתור עבודה התחלתית. רוב הצעירים שמסיימים את השירות הצבאי רוצים בדרך כלל לטוס לטיול הגדול של אחרי צבא בדרום אמריקה או במזרח הרחוק והעובדה שהם יכולים לעבוד בעבודה אשר הם צריכים להתחייב לה לחצי שנה בלבד ולאחריה גם לקבל בונוס שמן ממריצה רבים מהם לבחור בעבודות אלו. בחישוב זריז של משכורת ממוצעת של 5,000 שקל לחודש, צעיר או צעירה שבוחרים בעבודה מועדפת יכולים להרוויח תוך חצי שני סכום של 30 אלף שקל, אם נוסיף לזה את המענק אנחנו כבר מגיעים ל-40 אלף שקל, כאשר סכום המענק שווה ערך לשתי משכורות ממוצעות. הדבר עוזר רבות לצעירים אשר זהו הסכום שרובם פחות או יותר רוצים לגייס לפני הטיול הגדול שלהם.

Scroll to Top