img-1

לומדות לילדים

לומדות הן אמצעי לימוד המשלב את טכנולוגית המחשוב לצורך הלמידה. ישנן לומדות מסוגים שונים ולקהלים שונים. למשל ישנן לומדות לילדים ולמודות למבוגרים. ישנן לומדות אשר נועדו ללמד שפות זרות וישנן לומדות אשר נועדו ללמד נושאים של זהירות בדרכים, אלו אך ורק דוגמאות, ישנם סוגים שונים של לומדות מסוגים שטנים ומטרות לימודיות שונות.   סוגי לומדות […]

לומדות לילדים Read More »