Image

פרילנסרים

פרילנסרים הינם בעלי מקצוע בתחומים שונים כמו כתיבה, תכנות, עיצוב גרפי, עיתונות, חוקרים פרטיים ועוד אשר מוכרים את שירותיהם לבעלי עסקים שונים. בין הפרילנסר אל מקבל השירות לא קיימים יחסי עובד מעביד ותנאי התשלום נקבעים מראש בהתאם לאופי העבודה, זמן העבודה ומספר פרמטרים נוספים ופרט לתשלום עבור השירות, לא מתקבל שום תשלום נוסף אשר היה מתקבל בסוף החודש כמו שמקובל ביחסי עובד מעביד רגילים. כך שבמקרה של פרילנסרים לא קיימת הפרשה חודשית לדמי הפנסיה, לא קיים תשלום ביטוח לאומי, קרן נאמנות ועוד, קיים אך ורק התשלום בגין אותו שירות שסוכם מראש.

עיקרי ההבדלים בין פרילנסרים לשכירים.

אז כמו שכבר ציינו בפתיח של המאמר, ההבדל העיקרי בין פרילנסרים ושכירים נעוץ בשכר, כאשר לאו דווקא מדובר על גובה השכר אלא יותר על כך שהשכיר מקבל תנאים סוציאליים והפרשות לפנסיה שהפרילנסר לא מקבל. פרט להבדלים בשכר ישנו הבדל נוסף והוא שהשכיר מחוייב למעסיק שלו וברוב המקרים אינו יכול לעבוד בעבודה נוספת וגם אם כן, עליו לדווח על כך לרשויות המס וכמובן לשני המעסיקים שלו. מאידך, אדם העובד בתור פרילנסר יכול לעבוד עם מספר גופים או לקוחות במקביל מבלי לקבל כל אישור או מבלי ליידע שום גוף על הדבר. הבדל נוסף משמעותי הוא לוח הזמנים של כל אחד מהם. בעוד העובד השכיר מחוייב לשעות קבועות מראש בחוזה העבודה אל מול המעסיק שלו, הפרילנסר יכול לתמרן את לוח הזמנים שלו כפי שהוא רק רוצה כל עוד הוא עומד ביעדים אותו הציב לו הלקוח. הפרילנסר יכול לעבוד בשעות הלילה או בשעות הבוקר וזאת על פי מה שמתאים לו ללוח הזמנים תוך שהוא מסדר לעצמו את העבודה אל מול הלקוחות האחרים. נקודה נוספת שממחישה את השוני הוא מיקום העבודה שכן ברוב המקרים שכירים נדרשים להגיע למקום העבודה במהלך היום, הפרילנסרים יכולים לעבוד מהבית שלהם, מבית קפה או כל מקום אחר אשר מתאים להם. יש לציין כי ישנם גם פרילנסרים אשר מועסקים בחוזים קצרים אצל מעסיקים שונים כאשר במסגרת החוזה עליהם כן להתייצב במשרד לכמה שעות כל יום אך זה כמובן תלוי באופי החוזה אל מול הלקוח.

אולי תאהבו גם

Scroll to Top